skip to Main Content

Wetenschappelijke publicaties van AVOU-leden

In het kader van de ontwikkeling van het kennisbeleid van de AVOU en daarmee de verhoging van de zichtbaarheid van haar leden, willen wij via de website van de AVOU het wetenschappelijk werk van onze leden toegankelijk maken. Daarmee maken we inzichtelijk welke wetenschappelijke ontwikkeling de alumni sinds hun afstuderen hebben doorgemaakt, en hopen wij de onderlinge kennisdeling te kunnen vergroten.

Wij willen dit doen door een index van wetenschappelijke artikelen van de leden aan te leggen. Via deze index kunnen de artikelen worden benaderd en geraadpleegd. Dat brengt een aantal voorwaarden met zich mee. Allereerst moet het gaan om artikelen die via tijdschriften of andere websites beschikbaar zijn. Wij gaan dus niet zelf een bestand van artikelen aanleggen. Dat betekent dat het moet gaan om free acces publicvaties, dus tijdschriften of andere websites zonder betaalmuren.

Wij willen de artikelen ordenen naar studiegebied bij de OU. Die studiegebieden zijn niet helemaal onveranderlijk, maar de momenteel gangbare verdeling in wetenschapsgebieden lijkt daarvoor wel geschikt:

 • Informatica
 • Cultuur
 • Psychologie
 • Management
 • Duurzaamheid en milieu
 • Rechten
 • Onderwijs

Leden die hun publicaties graag opgenomen willen zien in ons bestand, kunnen die zelf melden bij ons. Wij nemen ze dan in het bestand op. Bij die aanmelding willen wij graag de volgende gegevens hebben:

 • Naam van ons lid
 • Wetenschapsgebied
 • Titel van de publicatie in bibliografische vorm volgens APA-6
 • Link naar de (gratis) vindplaats van het artikel

Wij plaatsen de vermelding dan per wetenschapsgebied geordend naar de achternaam van het lid.

 

Wetenschapsgebied Psychologie

Noks Nauta
Nauta, A.P., & Corten, F. (2002). Hoogbegaafden aan het werk. TBV – Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 10(11), 343-346. doi:https://doi.org/10.1007/BF03073802
Nauta, A. P. (2004). ‘Een vertrouwenskwestie?’ over het samenwerken van huisartsen en bedrijfsartsen (PhD). Retrieved from https://core.ac.uk/download/pdf/55534877.pdf
Ronner, S., & Nauta, A. P. (2010). Een talent voor valkuilen: De psychologie van hoogbegaafdheid. Psychopraktijk, 2(2), 13-16. doi:https://doi.org/10.1007/BF03089957
Nauta, A. P., & Loo, M. (2010). Preventie van depressie door de bedrijfsarts, deel I. TBV – Tijdschrift Voor Bedrijfs- En Verzekeringsgeneeskunde, 18(4), 166-169. doi:https://doi.org/10.1007/s12498-010-0082-4

Wetenschapsgebied Onderwijs

Ingrid Snijders
Ingrid Snijders, Remy M. J. P. Rikers, Lisette Wijnia & Sofie M. M. Loyens (2018) Relationship quality time: the validation of a relationship quality scale in higher education, Higher Education Research & Development, 37:2, 404-417, DOI: 10.1080/07294360.2017.1355892
https://www.researchgate.net/profile/Ingrid_Snijders/publication/318678683_Relationship_quality_time_the_validation_of_a_relationship_quality_scale_in_higher_education/links/5aabf7bb0f7e9b4897bc8e29/Relationship-quality-time-the-validation-of-a-relationship-quality-scale-in-higher-education.pdf
Snijders, I., Wijnia, L., Rikers, R. M. J. P., & Loyens, S. M. M. (2019). Alumni loyalty drivers in higher education. Social Psychology of Education, 22(3), 607-627. doi:https://doi.org/10.1007/s11218-019-09488-4

Wetenschapsgebied Management

Cees Brouwer
Brouwer, C. J. (2015). The changing role of a senior manager in a new organization: An emergent process of mutual recognition. Ridderkerk: Ridderprint.
https://pure.uvt.nl/ws/portalfiles/portal/9983451/Brouwer_Changing_14_12_2015.pdf
Jos Verkroost
Grimmelikhuijsen, S., Herkes, F., Leistikow, I., Verkroost, J., Vries, F. d., & Zijlstra, W. G. (2019). Can decision transparency increase citizen trust in regulatory agencies? evidence from a representative survey experiment. Regulation & Governance, , 1-15. doi:10.1111/rego.12278
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/rego.12278
Smeets, G., & Verkroost, J. J. H. (2011). Selectief en slagvaardig. werken met de WOT (2000-2010). Utrecht: Inspectie van het Onderwijs.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3309492
Verkroost, J. J. H. (2016). Indicatoren voor risicodetectie in het Nederlandse onderwijs. kwaliteitszorg, financiĆ«le ratio’s en verticale integratie (PhD).
https://repub.eur.nl/pub/93002/
Verkroost, J. J. H. (2017). Voorspelt kwaliteitszorg de prestaties van instellingen voor voortgezet onderwijs? Mens En Maatschappij, 92(1), 35-64. doi:https://doi.org/10.5117/MEM2017.1.VERK
https://www.ingentaconnect.com/contentone/aup/mem/2017/00000092/00000001/art00003?crawler=true
Back To Top