skip to Main Content

Verwerkingsregister AVOU

Datum: 20 juli 2018

1. Verwerkers

De AVOU werkt samen met de volgende verwerkers:

 • Monkey Vision (hosting en onderhoud website en e-mailverkeer)
 • Blokland & Duin (financiële administratie)
 • King (financiële administratie).
 • Mollie (online betalingen)

Daarnaast wordt samengewerkt met Organisatie Adviesbureau Schmitz. Organisatie Adviesbureau Schmitz kan echter niet als verwerker gezien worden maar als (mede)verantwoordelijke.

2. Doelen gegevensverwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • om uw inschrijving voor ons lidmaatschap, onze community of overige diensten te verwerken;
 • om uw aanmelding voor een activiteit te verwerken en u te informeren over het verloop daarvan;
 • om uw vraag, klacht of uw reactie op een klacht of vraag te verwerken;
 • om u te benaderen over uw vraag of klacht;
 • om te weten te komen welke onderwerpen spelen bij onze leden;
 • om met u te communiceren door middel van het verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post;
 • om uw vragen te beantwoorden of uw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
 • om onze website te verbeteren.

3. Personencategorieën

Persoonsgegevens worden verwerkt van de volgende categorieën van personen (waarbij overlap mogelijk is):

 • Leden c.q. de vaste contactpersonen van de leden
 • Introducees (niet-leden) op bijeenkomsten
 • Abonnees van de nieuwsbrief, niet zijnde leden

4. Gegevenscategorieën

Persoonsgegevens worden verwerkt van de volgende categorieën:

 • NAW-gegevens en dergelijke
  • Titel;
  • Voorletters;
  • Voornaam;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • Geslacht;
  • Telefoonnummer(s);
  • Adres;
  • Postcode;
  • Woonplaats;
  • Provincie;
  • Land;
  • E-mailadres;
 • Studie- en werkgerelateerde gegevens
  • Studentnummer;
  • Studiegebied(en);
  • Studierichting(en);
  • Afstudeerjaar(/jaren);
  • Scriptieonderwerp;
  • Naam werkgever/eigen bedrijf;
  • Soort organisatie;
  • Functie;
  • Werkzaamheden/kernactiviteiten;
  • Promotiejaar;
  • Promotieonderwerp;
 • Verenigings gerelateerde gegevens
  • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier;
  • Gegevens over uw lidmaatschap van de AVOU;
  • Lidnummer;
  • Bezit museumjaarkaart;
  • Dieetwensen;
  • Deelname aan bijeenkomsten;
 • Technische gegevens van de apparatuur zoals IP-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website;

5. Het wissen van gegevens

De datum waarop gegevens gewist worden:

 • Binnen 7 jaar na het einde van het lidmaatschap (leden)
 • Binnen 3 jaar betreffende deelname aan activiteiten (leden en niet-leden)
 • Binnen een maand na een schriftelijk verzoek daartoe (anderen)

6. Verstrekking van gegevens aan derden

Wij geven de door u verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat noodzakelijk is voor de levering van de door u gevraagde diensten.

Voor evenementen worden in de regel enkel het aantal deelnemers en (anoniem) de dieetwensen gecommuniceerd. In uitzonderlijke gevallen en enkel wanneer het verplicht is, bijvoorbeeld voor evenementen bij de rijksoverheid, worden namen en adressen van de deelnemers aan de desbetreffende derde partij gecommuniceerd.

Ook worden enkele van uw gegevens ingevoerd in de financiële administratie, die op een extern platform draait.

Wanneer we uw gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. (met een overeenkomst) voor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Het staat buiten kijf dat wij uw gegeven nooit doorverkopen aan derden.

Back To Top