skip to Main Content

Dies natalis OU op 11 december

In het academisch jaar 2020-2021 viert de Open Universiteit haar 36-jarig bestaan. Op vrijdag 11 december 2020 vindt de viering van de dies natalis plaats in Theater Heerlen. Het centrale thema is digitalisering. Drie sprekers belichten het thema vanuit hun…

Lees Meer

Uitbreiding bestuur

De Alumnivereniging heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Het huidige bestuur is voor het grootste deel al lang in functie en geleidelijk zijn enkele leden de laatste jaren vertrokken. Willen wij alle taken als (vrijwilligers-)bestuur goed blijven doen…

Lees Meer

Webinars?

Fysieke bijeenkomsten zijn voor de leden van de Alumnivereniging dit jaar door het COVID-19 virus (Corona) vanaf maart tot eind augustus niet mogelijk geweest. De ALV is onder andere daarom verplaatst naar 14 november. Om te kunnen voorzien in bijeenkomsten…

Lees Meer

Corona en AVOU

Eigenlijk had deze maand de ALV al achter de rug moeten zijn maar in deze bijzondere tijd, die de samenleving op zijn kop zet, moeten we improviseren. Statutair gezien moet er een algemene ledenvergadering worden gehouden binnen zes maanden na…

Lees Meer
Back To Top