skip to Main Content

Indien voor de activiteit van de AVOU een bijdrage wordt gevraagd, kan annulering kosteloos geschieden tot het moment van sluiting van de inschrijvingstermijn of een eerdere datum genoemd op de website. Door de AVOU worden veelal verplichtingen aangegaan met derden gebaseerd op het aantal inschrijvingen, die ook voldaan moeten worden indien er sprake is van zogenaamde ‘no show’. Restitutie van bijdragen in geval van overmacht zijn ter beoordeling van het bestuur. Indien er een mogelijkheid bestaat om een ander lid de vrijgevallen plaats(en) te laten innemen, zal aan deze mogelijkheid worden meegewerkt. In het geval een plaatsvervanger wordt gevonden, zal de betaalde bijdrage onder inhouding van €5,- administratiekosten worden gerestitueerd.

Back To Top