skip to Main Content
Afmelden als lid

OPZEGGEN ALS LID (of als Begunstiger) van de ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT NEDERLAND
Noot: het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Opzeggen kan uiterlijk één maand voor het verstrijken van het kalenderjaar.

Afmelden als lid/begunstiger

Back To Top