skip to Main Content
Aanmelden als lid

Het lidmaatschap van de Alumnivereniging Open Universiteit Nederland (OUNL) heeft de volgende voordelen:

Belangenbehartiging bij de OUNL, dit heeft geresulteerd in:

 • Het beschikbaar maken van Modulair aan alle Alumni
 • Ondersteuning bij promotieonderzoek door de OUNL

Netwerkontwikkeling

 • Het vormen en onderhouden van een netwerk
 • Leggen van contacten onderling
 • Uitwisselen van kennis en ervaring

Informatie over de Alumnivereniging en de OUNL

 • Via de nieuwsbrief van de Alumnivereniging
 • Via de website van de Alumnivereniging
 • Via de eigen alumnikaterns in Modulair

Activiteiten

 • Lezingen
 • Excursies
 • Reizen
 • Bedrijfsbezoeken

Aanmelden als LID is mogelijk voor iedere afgestudeerde aan de Open Universiteit Nederland tegen een lidmaatschapsbijdrage van EUR 25,- per jaar jaar; het eerste jaar naar rato.

Personen die de doelstellingen van Alumnivereniging onderschrijven maar geen OU Alumnus zijn, kunnen BEGUNSTIGER* worden van deze vereniging. Zijn kunnen gebruik maken van dezelfde faciliteiten als leden, maar hebben geen stemrecht. De kosten zijn tevens EUR 25 per kalenderjaar. Bij inschrijving na 1 juli wordt de helft in rekening gebracht.

Aanmelding als lid/begunstiger

Stap 1 van 3

 • Hoe meer velden u in vult hoe beter u en anderen kunnen netwerken binnen de vereniging!
 • Algemeen

 • DD dash MM dash JJJJ
 • (i.v.m. Regioactiviteiten)
Back To Top