skip to Main Content
Zoomlezing Over Boek Pascal Mercier Op 2 Maart

Zoomlezing over boek Pascal Mercier op 2 maart

De recensies op het boek ‘Het gewicht van de woorden’ van Pascal Mercier zijn niet eensluidend en roepen vragen op. Daarom gaat Kees Jol deze roman, die hij met veel genoegen heeft gelezen, bespreken tijdens een webinar van Dispuut Plein Air op dinsdag 2 maart.

Een bloemlezing uit de recensies: “Een draak van een roman.” (Maarten Moll in Het Parool.)
“Pascal Mercier schreef met Het gewicht van de woorden een boek dat niet alleen vertalers, maar alle taalminnaars na aan het hart moet liggen.” “Het Gewicht van de Woorden: magistraal!” “Hoofdpersoon te veel Messias. Ondanks goednieuwsshow zijn inzichten over taal en filosofie onovertroffen.” (Lezersrecensies op Hebbban.)
“Een hymne aan de taal als bron van geluk.” (Margot Dijkgraaf in een blog en de NRC.)
“Topzwaar, lijvig, maar tot de rand toe gevuld met diepgevoelde rouw, liefde en weemoed.” (Happinez.)

Korte samenvatting van het boek
Simon Curtis Leyland, vertaler en uitgever, heeft te horen gekregen dat hij een hersentumor heeft en een paar maanden tot een jaar te leven heeft. Aan het begin van de roman blijkt dat zijn scan is verwisseld met die van een andere patiënt. Maar in de tussenliggende elf weken heeft hij wel in Triëst zijn uitgeverij verkocht! Hij moet nu zichzelf weer heruitvinden. Leyland besluit naar Londen te gaan, waar hij in dezelfde periode van zijn oom Warren Shawn een huis heeft geërfd. In een afscheidsbrief suggereert Shawn hem naast zijn vertaalwerk, waarin hij anderen een stem geeft in een andere taal, ook zijn eigen stem te laten horen bijvoorbeeld door het schrijven van een roman.
Door het herlezen van de brieven die hij heeft geschreven aan zijn overleden vrouw Livia, die eerder de uitgeverij leidde, probeert Leyland te ontdekken wie hij is en hoe hij zijn nieuwe toekomst wil inrichten.
In terugblikken lezen we steeds meer over zijn ziekteproces en over de voorbereidingen om zijn leven te beëindigen, voordat hij tot niets meer in staat zou zijn. Het motief van euthanasie en (hulp bij) zelfdoding zien we in meer dan tien parallellijnen terugkeren.
Een ander motief dat door de hele roman is gevlochten is het belang van taal, het verschil in klank tussen talen en de keuzes die een vertaler moet maken om een verhaal in een andere taal de goede overeenkomstige sfeer te geven.
Meer dan vijftig personages zet Mercier in om de verschillende aspecten van deze en andere motieven in beeld brengen. Vrijwel alle protagonisten zijn goed uitgewerkt, uiteraard Leyland en zijn kinderen het meest uitgebreid, maar ook goede vrienden zoals buurman Kenneth Burke, vriend Patrick Kilroy die bereid was voor een middel voor euthanasie te zorgen, uitgever Sean Christie en vertaler Andrej Koezmín. Door de vele herhalingen, steeds weer in een andere toonzetting, raakt de lezer vertrouwd met de personages.
Leyland besteedt een deel van het geld dat hij heeft ontvangen bij de verkoop van de uitgeverij voor anderen in zijn omgeving die hij de moeite waard vindt. De effecten van dergelijke giften op de relatie is een ander motief van de roman.
En uiteindelijk volgen we hem bij zijn eerste pogingen om zelf een roman te schrijven.

Boekbespreking
Tijdens zijn lezing zet Kees Jol de feiten van het leven van Leyland chronologisch op een rij. Daarna komen achtereenvolgens de paratekstuele aspecten, de opbouw van de roman, tijd en plaats, vertelsituatie en focalisatie aan de orde. Het is niet eenvoudig om in een roman met zoveel motieven het centrale thema vast te stellen. Kees heeft in de afgelopen maanden zijn idee daarover een aantal malen aangepast. Graag onderzoekt hij samen met de deelnemers aan het webinar de motieven en het thema. Ook kijkt hij naar intertekstuele relaties, ook met betrekking tot het andere werk van de auteur. En hij besluit met een reflectie op de zeer uiteenlopende recensies.
Kees is zeer benieuwd naar de reacties op deze roman. Dat kan tijdens de Zoomsessie, maar ook een mailtje vooraf met uw ideeën daarover stelt hij erg op prijs (c.jol1@kpnplanet.nl).

Deelnemen
Wilt u meekijken en luisteren via Zoom, laat dat dan uiterlijk op 1 maart weten via pleinairou@gmail.com. U ontvangt dan rond 2 maart een bericht met link waarmee u kunt inloggen. Het tijdstip van aanvang zal ook in het bericht vermeld worden.
Als u gaat meeluisteren en kijken, vergeet dan niet uw camera aan te zetten en het geluid uit (anders heeft de spreker last van storende geluiden).

Geef een antwoord

Back To Top