skip to Main Content

Verslag ALV en lezing Ingo Piepers op 14 november 2020

Om 10.00 uur opende voorzitter Rob van het Hof de vergadering met een welkomstwoord aan de leden. In drie kwartier hebben wij de gehele agenda doorlopen, precies zoals gepland. Met herverkiezing van de voorzitter en penningmeester en decharge voor het boekjaar 2019. Met het voorstel om in 2021 de contributie eenmalig te stellen op €12,50, voor leden die in 2020 het volle bedrag hebben betaald. Het tweede deel van de vergadering werd ingevuld met een lezing van dr. Ingo Piepers. De gehele jaarvergadering was vanwege corona digitaal.

Ingo Piepers, voormalig legercommandant, is in 2006 gepromoveerd op een onderzoek naar wetmatigheden in het ontstaan van oorlogen en de omvang ervan. Recentelijk heeft hij op basis daarvan een boek uitgebracht, De onvermijdelijkheid van een nieuwe wereldoorlog. Daarin voorspelt hij een dergelijke “systeemoorlog” binnen twee jaar.
In de lezing heeft Ingo Piepers eerst aandacht besteed aan de onderliggende wetmatigheden, gebaseerd op de periode 1480-1945. Hij schetste daarin een patroon van spanningen in de vorm van kleine conflicten die uiteindelijk uitmondden in een grote systeemoorlog.
Die patronen heeft hij in zijn boek verder vertaald naar de ontwikkelingen in het heden. Op basis van een aantal waarnemingen in het patroon van conflicten in het recente verleden, concludeert hij dat een nieuwe systeemoorlog op korte termijn te verwachten is.
Ingo Piepers hoopt overigens dat hij geen gelijk krijgt met zijn voorspelling dat er een wereldoorlog komt in 2020 + twee jaar.
De lezing van Ingo Piepers leverde een levendige discussie op met de deelnemers aan de vergadering.
Geïnteresseerden kunnen hier klikken voor de aanschaf van zijn boek.

 

 

Geef een antwoord

Back To Top