skip to Main Content
Van De Voorzitter (december 2020)

Van de voorzitter (december 2020)

Het is een goede gewoonte om zo aan het eind van het jaar even terug en ook vooruit te kijken. Tweeduizendtwintig is een bijzonder jaar, daar zullen we het allemaal wel over eens zijn. De pandemie die corona heet heeft de hele wereld in haar greep en heeft er dan ook voor gezorgd dat ons geplande activiteitenprogramma bijna volledig is komen stil te liggen. Zelfs onze jaarvergadering hebben we moeten uitstellen naar november en deze bovendien in digitale vorm moeten houden.

We hebben hier door wel de nodige ervaring met digitaal vergaderen opgedaan. We hebben namelijk een tweetal interessante online lezingen georganiseerd, maar dat is toch niet wat we graag willen. Laten we hopen dat we deze crisis volgend jaar achter ons kunnen laten en dat we ons lustrum in gezamenlijkheid fysiek in het voorjaar kunnen vieren. Onze vereniging bestaat immers deze maand officieel 25 jaar! Wel een moment om bij stil te staan. Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het bestuur dan ook voorgesteld om komend jaar onze trouwe leden (>1 jaar lid) een cadeautje te geven in de vorm van een contributiereductie van 50%. De contributie zal in 2021 dus geen 25 euro bedragen, maar slechts 12,50 euro. Dit natuurlijk tevens een tegemoetkoming omdat we dit jaar minder hebben kunnen organiseren.
Wel denken we op dit moment hard aan het in samenwerking met onze universiteit online organiseren van lezingen, webinars en interessante evenementen. Daarnaast willen we ook graag met u in gesprek over ledenparticipatie waarbij we feedback willen krijgen op onze ideeën en ook graag nieuwe ideeën bij u ophalen.
Gelukkig hebben ook twee enthousiaste leden, Brigit Zwartendijk en Yolande Roijmans, zich onlangs bij het bestuur gemeld om ons als aspirant-bestuurslid te ondersteunen. We zijn heel blij met hun komst en met hen kan het bestuur weer de nodige stappen zetten.

Ik wens u en de uwen hele fijne feestdagen en blijf vooral gezond!

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU.

Geef een antwoord

Back To Top