skip to Main Content
Beheer OU-erfgoed Steviger Verankerd

Beheer OU-erfgoed steviger verankerd

Per september 2020 is drs. Lucie Bastiaens (PHD researcher, UM) voor één dag per week aangesteld als conservator bij de OU. Het College van Bestuur heeft daarmee de belangrijkste aanbeveling van de vorig jaar ingestelde Commissie Kunst & Erfgoed gehonoreerd. Met de komst van een conservator is het beheer van het erfgoed van de OU geformaliseerd. Hoe betrekkelijk jong als universiteit (1984) ook, bij erfgoed moet zoal gedacht worden aan: voorstudies, (politieke) beleidsstukken, huisstijl, kwartiermaking, curriculumontwerp, additionele leermiddelen, beeldmateriaal en periodieken.

Vanaf nu kan het in de loop der jaren rijk gevulde depot verder ontsloten worden; denk aan exposities en het ontwikkelen van een virtueel museum. Maar ook het conserveren van (de vele) papieren artefacten verdient prioriteit, zoals het sinds 1985 verschijnende studentenblad Modulair of de al sinds de jaren zeventig verschenen politieke plannen. Met die lange politiek-beleidsmatige aanloop bestrijkt de geschiedenis van de OU toch al zo’n halve eeuw.
Mocht u als (oud)OU-medewerker of student/alumnus nog (cultuur)historische spullen van de OU in bezit hebben en die willen overdragen aan het depot, stuurt u dan even een mailtje naar: lucie.bastiaens@ou.nl. Via de speciale Facebookpagina kunt op op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

Geef een reactie

Back To Top