skip to Main Content
Bibliotheeklicentie Voor Alumni?

Bibliotheeklicentie voor Alumni?

Het bestuur krijgt vaak de vraag van leden of het mogelijk is om na het afstuderen gebruik te mogen maken van de online universiteitsbibliotheek. Wij hebben deze vraag aan de OU voorgelegd. Nu is er vanuit de OU een duidelijk antwoord gekomen. Daarnaast is er goed nieuws over ‘Open Access’.

Een stukje geschiedenis: de meeste Nederlandse universiteiten hebben een zeer uitgebreide bibliotheek met boeken, vanaf hun oprichting. Soms bevatten deze collecties ook boeken van kloosterbibliotheken die door de hervorming geconfisqueerd werden en bij de universiteiten terecht zijn gekomen. Bij deze universiteitsbibliotheken is het vaak mogelijk om boeken fysiek in te zien. De OU is met haar 35-jarig bestaan en ook een andere opzet, natuurlijk een ander verhaal.

Vanuit de OU kregen wij de volgende uitleg over de onmogelijkheden om na afstuderen te mogen gebruikmaken van de online bibliotheek: de online universiteitsbibliotheek kost de OU een aanzienlijk bedrag per jaar, ongeveer 1.000.000 euro. Hier zit een bedrag per student en per medewerker in. Het downloaden van één artikel kost gemiddeld tussen de 20 en 50 euro, als er geen generieke licentieovereenkomsten zouden zijn (die de OU wel heeft afgesloten).

De OU biedt alleen voor studenten en medewerkers de digitale online bibliotheekservice aan (conform de wet). Het is (op dit moment) niet mogelijk om dit uit te breiden naar alumni of voormalige (buiten)promovendi van de OU, ook om technisch redenen, aangezien men een OU-account nodig heeft om toegang te krijgen tot alle diensten.

Wel is het nu mogelijk om via Open Access publicaties in te zien. In VSNU-verband is namelijk afgesproken dat alle onderzoekpublicaties te zijner tijd via Open Access gepubliceerd zullen worden.
Het academisch onderzoek van de OU kunt u volgen via de nieuwskanalen van de OU (digitale nieuwsbrieven). Daarnaast wordt steeds meer onderzoek via Open Access gepubliceerd; deze artikelen, tijdschriften en boeken zijn gratis en openbaar toegankelijk. Op termijn zal alle onderzoeks-output van de OU via Open Access gepubliceerd worden.

Daarnaast is de AVOU zelf begonnen om de Open Acces gepubliceerde artikelen van onze leden in de rubriek wetenschappelijke publicaties te vermelden.

Geef een antwoord

Back To Top