skip to Main Content
Uitbreiding Bestuur

Uitbreiding bestuur

De Alumnivereniging heeft dringend behoefte aan uitbreiding van het bestuur. Het huidige bestuur is voor het grootste deel al lang in functie en geleidelijk zijn enkele leden de laatste jaren vertrokken. Willen wij alle taken als (vrijwilligers-)bestuur goed blijven doen is het noodzaak dat er minimaal twee mensen bijkomen. Twijfelt u over of u wel geschikt ben voor een functie in het bestuur? Het is ook mogelijk om als aspirant-lid van het bestuur een tijdje mee te draaien en na een paar maanden te beslissen of u kiest voor een bestuursfunctie.

Bij het nalezen van eerdere oproepen vanaf het begin van het bestaan van onze vereniging, op 21 december 2020 precies 25 jaar geleden is dit een terugkomend probleem. Voor onze tweede kwart eeuw zouden wij graag zien dat het bestuur op volledige sterkte is. De recente ontwikkelingen laten nog eens extra zien dat dat nodig is. Onze traditionele manier van opereren is misschien voor langere tijd onmogelijk en dat vraagt van ons nieuwe inspanningen. Toch hoeft het geen grote aanslag op uw vrije tijd te zijn. De geschatte tijd die het kost, is voor de meeste functies niet meer dan twee uur per week.

Geef een reactie

Back To Top