skip to Main Content
Corona En AVOU

Corona en AVOU

Eigenlijk had deze maand de ALV al achter de rug moeten zijn maar in deze bijzondere tijd, die de samenleving op zijn kop zet, moeten we improviseren. Statutair gezien moet er een algemene ledenvergadering worden gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Op grond van de spoedwetgeving inzake Corona is het bestuur echter gerechtigd de algemene ledenvergadering uit te stellen tot buiten deze zes-maandstermijn. Er is daardoor geen extra (bijzondere) ledenvergadering nodig voor het uitstel.

We willen daar als bestuur dan ook gebruik van maken en de ALV verschuiven naar de al eerder aangekondigde datum van zaterdag 14 november. We zijn nog op zoek naar een passende locatie omdat onze oorspronkelijke locatie heeft moeten sluiten. Afhankelijk van de gevonden locatie en inschrijvingen zullen we dan nadere besluiten nemen om de 1,5 meter regel te eerbiedigen.
Op die dag, 14 november, zal het bestuur ook het voorstel doen om de contributie 2021 te halveren (tot €12,50) indien u op de peildatum 1 januari 2020, de volle bijdrage (100%) verschuldigd was en in de loop van het jaar heeft voldaan. Deze geste komt enerzijds voort uit het feit dat er dit jaar minder activiteiten kunnen worden aangeboden, anderzijds willen we onze trouwe leden bedanken ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum (oprichtingsdatum: 19-12-1995). We zullen tijdens de ALV van 14 november dit voorstel voor deze eenmalige contributieverlaging aan u voorleggen.
We proberen nog de activiteit Waterloopbos, die later in het jaar gepland staat op een of andere manier te laten doorgaan. Ook onderzoeken we nog mogelijkheden om online het nodige aan te bieden. Houdt u daarvoor onze website in de gaten. Mocht u zelf nog ideeën hebben dan nodig ik u uit om te reageren via ons secretariaat.

Ik wens u een goede gezondheid en hoop u over een tijdje weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU.

Geef een reactie

Back To Top