skip to Main Content
Boek Over Hoogbegaafde Senioren

Boek over hoogbegaafde senioren

Hoe vergaat het hoogbegaafden als ze ouder worden en ze hun zelfstandigheid moeten prijsgeven? Als ze afhankelijker worden van hun omgeving, van professionele zorg? En hoe is dit voor de zorgverleners en de naaste omgeving? Hoe gaan hoogbegaafde senioren om met het onder ogen zien van het levenseinde?

Noks Nauta en Ine Schouwstra studeerden aan de OU, in verschillende studierichtingen (resp. Psychologie en Rechtswetenschappen) en tijdzones. Woonden niet bij elkaar in de buurt, schelen fors in leeftijd. Toch kruisten hun wegen elkaar bij een ontmoeting van het Instituut Hoogbegaafdheid Volwassenen (IHBV). Ze spraken daar over het schrijven van een boek over hoogbegaafde senioren. Nog nooit, nergens ter wereld werd een boek voor en over deze doelgroep geschreven. Het resultaat, het boek zelf, rolde op 21 april 2020 van de persen.

Dat schrijven deden ze niet alleen, vijf andere coauteurs uit verschillende disciplines ondersteunden hen. Het boek begint met te beschrijven waarom het nodig is dat er aandacht komt voor deze groep senioren. Hoe kun je hoogbegaafdheid herkennen of vermoeden bij ouderen die daar zelf vaak niets van weten? Daarna gaan de auteurs in op o.a. hoogbegaafdheid en dementie, op samenwerken in de zorg, op specifieke keuzes bij regelingen voor het levenseinde. In zes casussen wordt op levendige wijze beschreven hoe een hoogbegaafde senior het ouder worden ervaren kan.

Dit boek zal zeker bijdragen aan meer kennis over en betere zorg voor hoogbegaafde senioren. Hoogbegaafdheid stopt namelijk niet als je ouder wordt. Het is een deel van je zijn, van je hele wezen. Dat geldt zelfs ook als er sprake is van dementie. Nauta en Schouwstra menen dat de kennis ook kan worden toegepast op bijvoorbeeld hoger opgeleide senioren en senioren die zeer nieuwsgierig en/of creatief zijn.

Het boek Hoogbegaafde senioren is een uitgave van het IHBV.

Geef een reactie

Back To Top