skip to Main Content

Online bijeenkomst over onderwijshuisvesting

Ook in 2020 organiseert de Stichting PubliekPrivaat samen met gastgemeenten overlegbijeenkomsten over onderwijshuisvesting, voor onderwijsbesturen en gemeenten. In samenwerking met vakdeskundige adviseurs die tijdens de bijeenkomst actieve inbreng leveren. Het overleg is onder meer gericht op alle functionarissen binnen onderwijsbesturen die op de een of andere manier, direct of indirect, in aanraking kunnen komen met kwesties rond onderwijshuisvesting.

De volgende online bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 18 juni 2020. Aanvang van het overleg stipt om 10.00 uur en einde uiterlijk om 12.00 uur.
Let op: als de online bijeenkomst op 18 juni in de ochtend is volgeboekt, dan zal nog een tweede online bijeenkomst worden gehouden op diezelfde dag in de middag, van 13.30 tot 15.30 uur. Uiterlijk een week voor de bijeenkomst wordt dit bekendgemaakt aan belangstellenden.

In 2020 organiseert de stichting het overleg online via Zoom, omdat dan bijvoorbeeld ook documenten met u kunnen worden gedeeld op het scherm. Ook nadat de corona-crisis voorbij zal zijn, zullen online-vergaderingen en online-besprekingen steeds alledaagser en steeds waardevoller worden.
De onafhankelijk dagvoorzitter stuurt u vijf minuten voor aanvang van de online vergadering per mail een link. Als u daarop klikt, dan krijgt u op een eenvoudige wijze (na een korte en eenvoudige en veilige download van de software) toegang tot de (goed beveiligde) online vergaderkamer waar de bijeenkomst gehouden wordt en waar u de dagvoorzitter en uw collega-organisaties in beeld en geluid aantreft.

De initiatiefnemers bevelen de bijeenkomst van harte bij u aan en hopen uw organisatie ook te kunnen begroeten. De stichting verzoekt u haar uiterlijk 29 mei 2020 te berichten of u in beginsel tijd en interesse hebt. Zij houdt u dan op de hoogte en zendt u dan alle benodigde informatie zodat u precies op de hoogte bent van het programma en dan kunt bepalen of u wel of niet deelneemt aan de online bijeenkomst.
U kunt maximaal twee personen afvaardigen.

Vanuit onderwijsbesturen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en adviseurs zijn vraagpunten, aandachtspunten, probleempunten en kritiekpunten aangedragen voor het online-overleg.
De deelnemers kunnen bij opening van de bijeenkomst melden welke punten zij zelf aan de orde willen stellen, onder meer uit de bovenbedoelde inventarisatielijst. Dus niet alle op de lijst geplaatste punten worden besproken, doch alleen de door de aanwezigen te kiezen punten. Dat kunnen overigens ook punten zijn die niet op de inventarisatielijst staan!
Bij aanvang van de bijeenkomst kunnen door de aanwezigen immers ook nog nieuwe punten worden ingebracht met betrekking tot de volgende relevante hoofd-thema’s:
.  Green Deal Scholen en Scholen op Koers naar 2030 (Ruimte OK)
.  Samenwerking gemeenten en onderwijsbesturen
.  Verduurzamen en duurzame MJOP’s
.  Brede school, Integrale Kind Centra (IKC) en Multifunctionele Accommodaties (MFA)
.  Aanbesteding (EMVI) en contractvorming – duurzaam inkopen – Europees aanbesteden
.  Uitbesteden van vastgoedtaken en value based procurement
.  BENG, gasloos, frisse scholen en schoolventilatie, geluid – isolatie – akoestiek
.  Integraal huisvestingsplan en lange termijn visie op huisvesting.

Tijdens de bijeenkomst zullen deze punten grondig worden behandeld, door middel van praktische intervisie met elkaar en met aanwezige gemeenten en adviseurs.
Tijdens de bijeenkomst kunt u met collega’s en anderen ervaringen uitwisselen en met elkaar vergelijken hoe zaken nog beter en efficiënter kan worden aangepakt.
Gebleken is dat onderwijsbesturen, gemeenten en andere partijen daar erg veel baat bij kunnen hebben.
Gemeenten zullen zich moeten beraden op de kwaliteit van hun beleid. Ook dit onderwerp komt zeker ter sprake tijdens de bijeenkomst.

De deelnemers aan de bijeenkomst ontvangen een rapportage / verslag met praktische tips en best practices.
De resultaten van de bijeenkomst worden bovendien ter kennis gebracht van onder meer brancheverenigingen in het (maatschappelijk) vastgoed alsmede het Kenniscentrum Ruimte-OK, de PO-Raad, de VO-Raad, het Klimaatverbond Nederland en de Onderwijsbestuurdersvereniging.

Hebt u behoefte aan nader overleg of aan meer informatie, belt u in dat geval gerust tijdens kantooruren met het secretariaat van de stichting.
Zij hopen u te kunnen begroeten tijdens het online-overleg op 18 juni a.s.

U kunt een plek reserveren voor de bijeenkomst door het sturen van een mailbericht naar secretariaat@stichtingpubliekprivaat.nl.

Stichting PubliekPrivaat
Databankweg 26 – 3821 AL Amersfoort
Telefoon 033-4546669
https://publiekprivaat.nl

Geef een reactie

Back To Top