skip to Main Content
Coronamaatregelen Van De AVOU; Jaarvergadering Voorlopig Naar 14 November

Coronamaatregelen van de AVOU; jaarvergadering voorlopig naar 14 november

Nederland zucht onder de coronacrisis. De maatregelen die zijn afgekondigd door de regering treffen ook de activiteiten van de AVOU. Als bestuur hadden we al het besluit genomen om de Algemene Ledenvergadering van 18 april uit te stellen tot – voorlopig – 14 november. Aangezien alle fysieke bijeenkomsten en samenkomsten praktisch vrijwel onmogelijk zijn, moeten we ook andere activiteiten uitstellen.

Het bestuur heeft twee verplichtingen vanuit de statuten waaraan het binnen zes maanden na sluiting van het boekjaar moet voldoen. De eerste is dat binnen die termijn een balans en een staat van baten en lasten (artikel 12 lid 3 statuten) moet zijn opgemaakt. Het bestuur zal aan deze verplichting voldoen door het jaarverslag van de vereniging met daarin de verklaring van de kascommissie tijdig te publiceren op de website. Het jaarverslag vindt u reeds op deze website.

Het tweede is het beleggen van een jaarvergadering binnen de zesmaandentermijn (artikel 13 lid 2). Tijdens deze jaarvergadering (Algemene Ledenvergadering) moet het bestuur rekening en verantwoording afleggen over het gevoerde beleid. Echter de ledenvergadering is statutair bevoegd deze termijn te verlengen (artikel 13 lid 3).
Omdat de ledenvergadering niet gehouden kan worden binnen de zesmaandentermijn zal in juni een buitengewone algemene ledenvergadering worden gehouden met slechts één agendapunt: het verplaatsen van de algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het afgelopen boekjaar, naar een datum in het najaar.
Deze buitengewone algemene vergadering zal samenvallen met een reguliere bestuursvergadering. Op deze wijze kan met volstrekte meerderheid de datum van de algemene ledenvergadering naar het najaar rechtsgeldig worden verplaatst. Dan ontstaat voor het bestuur de mogelijkheid om een reguliere algemene ledenvergadering met bijbehorende lezing en activiteit zoals u van ons gewend bent, te organiseren.

Overige maatregelen van aankomende geplande activiteiten: het bezoek aan de Portugese Synagoge op 26 maart, het bezoek aan Rhenen en de Grebbeberg van 9 mei, de filmavond van 17 juni en het bezoek aan Bergen op Zoom van 20 juni worden vanwege de coronamaatregelen uitgesteld of geannuleerd.

De voorlopige nieuwe planning voor de jaarvergadering is nu 14 november. Aangezien recentelijk bekend is geworden dat Royal Leerdam Crystal zijn vestiging in Leerdam gaat sluiten, moeten we op zoek naar een andere locatie.

We houden u op de hoogte over de planning!

Ik vertrouw op uw begrip voor deze bijzondere maatregelen en wens u en de uwen veel sterkte en gezondheid in deze uitzonderlijk tijd!

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU

Geef een reactie

Back To Top