skip to Main Content

Bezoek aan Drents Museum en expositie ‘Barbizon van het noorden’

Op zaterdag 22 februari 2020 werd onder code geel (veel wind en regen) het Drents museum in Assen bezocht voor de tentoonstelling ‘Barbizon van het Noorden’. Deze tentoonstelling gaat over de ontdekking van het Drents landschap door kunstenaars. Vooral in de periode tussen 1850 en 1950 trokken beroemde schilders naar Drenthe om het landschap te schilderen. Het buiten schilderen van het landschap werd mogelijk door de uitvinding van de tubeverf. Men hoefde niet zelf meer de verf te mengen. Het atelier werd verlaten om in het landschap zelf te schilderen.

De tentoonstelling is het Barbizon van het Noorden genoemd als knipoog naar Barbizon, een streek in Frankrijk. Hier trokken vanuit Parijs kunstenaars heen om het landschap daar te schilderen. Drenthe vervult eenzelfde rol als Barbizon met kunstenaarsdorpen als Zweeloo, Rolde en Vries als verzamelplekken.

Vooral het ‘zand’- Drenthe was populair bij de kunstenaars vanwege de idyllische en pittoreske plekken. Die schilderijen verkochten beter dan die van het ‘veen’-Drenthe met armoedige hutten. Vincent van Gogh was een van de uitzonderingen. Hij heeft juist wel de veengebieden geschilderd.

De rondleiding door de twee gidsen was professioneel. In een uur hebben de deelnemers veel gehoord en gezien. Veel van de alumni en introducees hebben na de lunch de tentoonstelling nogmaals bezocht om in eigen tempo te genieten van de schilderijen van de Mesdags, Van Gogh, Jozef Israëls, Sand Bakhuizen en Max Liebermann.

Er was nog tijd over voor het bezoek aan de rest van het Drents museum. Op de bovenverdieping van het Droste huis konden wij ook het kunstwerk bewonderen van Koen Theys. Het werk heet Diasporalia. Het is een sculpturale installatie, die uit twaalf bronzen matrassen bestaat, bedekt met persoonlijke bezittingen van vluchtelingen. Volgens Theys schuilt er achter elke slaapplek een verhaal waarin de mens als individu centraal staat, op zoek naar identiteit en vechtend voor het behoud ervan. Diasporalia verwijst naar de ‘diaspora’, de grootschalige verspreiding van een volk over verschillende delen van de wereld.
In 2008 stapt Koen Theys de Begijnhofkerk in zijn geboorteplaats binnen. Het is de tijdelijke slaapplek van honderden vluchtelingen. Theys krijgt het beeld van al die matrassen op de grond niet meer uit zijn hoofd. Enkele jaren later wordt hij gevraagd om voor de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal in Antwerpen een werk te creëren in het kader van het stadsfestival Antwerpen Barok 2018, Rubens inspireert. Bij het zien van de opzichtige, marmeren grafmonumenten in de kathedraal maakt hij een link met het beeld van armoedige matrassen uit zijn herinnering. En zo ontstaat het concept voor de kunstinstallatie Diasporalia, dat in de Sint-Jozefkapel van de Antwerpse kathedraal te zien was. Het Drents Museum is de tweede plek waar het werk getoond wordt.

Na zoveel indrukken was iedereen moe en na een afsluitend drankje ging men naar huis terug. Het heeft tijdens de dag dat wij in het museum waren, flink gewaaid en geregend. Gelukkig was het droog bij aanvang en toen we weer naar huis gingen.
Kortom het was een geslaagde eerste activiteit van het jaar 2020.

Aletta Speur,
Secretaris AVOU

Geef een reactie

Back To Top