skip to Main Content
Van De Voorzitter (februari 2020)

Van de voorzitter (februari 2020)

Op 21 december 1995 zijn bij de notaris de statuten ondertekend en daarmee werd de Alumni Vereniging van de Open Universiteit officieel opgericht. Dit betekent dat eind december 2020 onze vereniging 25 jaar bestaat. Als bestuur willen wij dit zilveren jubileum natuurlijk groots vieren, samen met u. Maar zoals u al in de nieuwsbrief van december heeft kunnen lezen maakt het bestuur zich zorgen over de toekomst van de vereniging.

We organiseren activiteiten die we veelal als bestuur zelf bedenken en organiseren, voeren gesprekken over het alumnibeleid met het bestuur van onze Alma Mater, passen goed op de fondsen die ons zijn toevertrouwd en proberen een koers uit te zetten om de vereniging toekomstbestendig te maken. We zijn op dit moment echter meer een vereniging ‘voor leden’ dan ‘van leden’. Willen we slagen maken om de noodzakelijke ledengroei in te zetten en beter te voldoen aan de behoeften van al onze duizend leden, dan zal er méér moeten worden geïnvesteerd in participatie door die leden.
Het bestuur is nodig aan verjonging, vernieuwing en uitbreiding toe. Een aantal cruciale bestuursfuncties staat op de tocht en wanneer die niet worden ingevuld, dan bereikt het bestuur een kritische grens van statutaire legitimatie.
Wie zoeken wij om het bestuur te versterken? Een financieel expert, die onze huidige penningmeester kan opvolgen, een bestuurslid met als portefeuille communicatie en we zouden ook blij zijn om versterking te krijgen van mensen die werken in ICT.

Maar het gaat niet alleen om de bestuursfuncties maar ook het meewerken aan en meedenken over de koers van de vereniging. We hebben behoefte aan input van mensen en ideeën. Dat noemen wij voor het gemak maar ‘ledenparticipatie’. Mensen voor bestuursfuncties, voor incidentele ondersteuning bij activiteiten of voor de vorming van een denktank waarop we als bestuur terug kunnen vallen. Wat betreft de ideeën willen we gevoed worden en niet alles zelf (hoeven te) bedenken.
Mocht u zich aangesproken voelen, dan willen wij u uitnodigen om met ons als bestuur in contact te treden. Als u uw gegevens achterlaat via het contactformulier op de website, dan nemen wij contact met u op. Het zou toch fantastisch zijn als wij volgend jaar voor het jubileumfeest u als één van onze nieuwe bestuursleden of ondersteunende leden kunnen ontmoeten!

Namens het bestuur van de AVOU,

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU

Geef een reactie

Back To Top