skip to Main Content
Van De Voorzitter (december 2019)

Van de voorzitter (december 2019)

Tijdens de laatste bestuursconferentie hebben we gesproken over het vormen van een robuuste vereniging voor en van onze leden. Vooral dat laatste, een vereniging ‘van leden’, verdient ons aller aandacht. Het is in de afgelopen jaren zo gegroeid dat het bestuur vooral bezig is om de rentmeestersrol te vervullen. We organiseren activiteiten die we veelal zelf bedenken en organiseren, voeren gesprekken over het alumnibeleid met het bestuur van onze Alma Mater, passen goed op de fondsen die ons zijn toevertrouwd en proberen een koers uit te zetten om de vereniging toekomstbestendig te maken.

Dat is echter meer een vereniging ‘voor leden’ dan ‘van leden’. En daarom heb ik zorgen. Willen we slagen maken om de noodzakelijke ledengroei in te zetten en beter te voldoen aan de behoeften van al onze duizend leden, dan zal er méér moeten worden geïnvesteerd in participatie door die leden.
Een goed voorbeeld is het feit dat het bestuur nodig aan verjonging, vernieuwing en uitbreiding toe is, maar er niet in slaagt voldoende ‘handen aan het bed’ te krijgen. Een aantal cruciale bestuursfuncties staat op de tocht en wanneer die niet worden ingevuld, dan bereikt het bestuur een kritische grens van statutaire legitimatie.
Maar het gaat niet alleen om de bestuursfuncties maar ook het meewerken aan en meedenken over de koers van de vereniging. We hebben behoefte aan input van mensen en ideeën. Dat noem ik voor het gemak maar ‘ledenparticipatie’. Mensen voor bestuursfuncties, voor incidentele ondersteuning bij activiteiten of voor de vorming van een denktank waarop we als bestuur terug kunnen vallen. Wat betreft de ideeën willen we gevoed worden en niet alles zelf (hoeven te) bedenken.
Om hieraan invulling te geven, willen we als bestuur tijdens de komende ALV met u in gesprek. Een deel van onze besloten vergadering willen we daarvoor inruimen. Maar vóór die ALV roep ik nu al kandidaten op om zich te melden voor een bestuursfunctie.
Mocht u zich aangesproken voelen, dan wil ik u uitnodigen om met mij of één van de andere bestuursleden in contact te treden. Als u uw gegevens achterlaat via het contactformulier op de website, dan neem ik contact met u op. Maar ook als u andere ideeën heeft dan horen we die graag want de vereniging, dat zijn we met z’n allen!

Ik wens u hele fijne feestdagen en een heel mooi 2020!

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU

Geef een reactie

Back To Top