skip to Main Content
Van De Voorzitter (november 2019)

Van de voorzitter (november 2019)

Binnenkort zullen we als bestuur weer een weekend samenkomen om de activiteiten van 2020 vast te stellen. We kunnen alvast één activiteit bevestigen en dat is onze algemene ledenvergadering. Komend jaar zal die worden gehouden op zaterdag 18 april 2020 in de oude Kristalfabriek van Royal Leerdam Crystal. Te Leerdam uiteraard. We hebben weer een interessant programma in voorbereiding. Dus zet deze datum alvast in uw agenda.

Ik heb in een vorige nieuwsbrief een oproep gedaan voor nieuwe bestuursleden. Helaas heeft die oproep nog geen kandidaten opgeleverd en dus wil ik nogmaals een dringend beroep op u doen om in het bestuur een steentje bij te dragen. We willen vooral inzetten op verjonging (in bestuurservaring) van het bestuur. We zijn in ieder geval op zoek naar een penningmeester, een algemeen bestuurslid voor interne- en externe communicatie en een algemeen bestuurslid voor activiteitencoördinatie. Ook is op termijn de functie van voorzitter vacant. Voor alle bestuursleden geldt dat zij zich ook inzetten voor het organiseren van verschillende activiteiten. Ik hoop van harte dat u zich aangesproken voelt en naar het secretariaat zult mailen om u op te geven voor een oriënterend gesprek.
Ik hoop u snel weer tegen te komen op een van onze activiteiten en wens u alvast een mooie herfst!

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU.

Geef een reactie

Back To Top