skip to Main Content

Verslag van de Diesdagen 26 en 27 september 2019

De Open Universiteit bestaat in 2019 35 jaar. Om dit lustrum te vieren was er voor de leden van onze vereniging een speciaal programma gemaakt, als onderdeel van de Diesviering. Onze leden waren twee dagen te gast in gebouw Pretoria van de OU te Heerlen. Jammer was het dat het aantal deelnemers groter had gekund, maar toch hebben 25 mensen genoten van lezingen, de Diesviering, het alumnidiner en het bezoek aan het Thermenmuseum in Heerlen. Heerlen is, zo bleek bij het bezoek aan het Thermenmuseum, is de oudste stad van Limburg. Tussen Maastricht en Heerlen is een competitie, wie zich nu echt de oudste Romeinse nederzetting van Limburg mag noemen. Opgravingen geven voorlopig de eer aan Heerlen.

 

Donderdag 26 september

Na genoten te hebben van koffie/thee met een stukje echt Limburgse vlaai, opende de waarnemend secretaris van de AVOU de dagen met een woord van welkom namens de alumnivereniging en de Open Universiteit. Het motto van de Dies Natalis was ‘kansen benutten’. De lezingen op 26 september sloten op dit thema aan.

De eerste spreekster was Elisabeth den Hartog, docent filosofie aan de OU. Kansen benutten is voor een filosoof geen geschikt onderwerp, vond ze. Wel voor andere beroepen. Zij begon met een filmpje over Cruyff ‘Uno momento dado.’ Daarna was er een gedicht van Anthonie Donkers ‘Achterbalcon’. Waarnaa wij belandden bij de antieke wijsbegeerte. Waar men timing belangrijk vond, vooral het juiste woord op juiste moment.

Kairos versus Kronos
Tijd als meetbare eenheid. Chronologische tijd versus flexibele tijd van Kairos. Sprongsgewijs en schoksgewijs. Tijd van kinderen. Kronos legt sleur en continuïteit op. Kairos staat voor breuk en kerende kansen.
Het onderscheid is in de westerse traditie niet verloren gegaan. Koppeling naar hedendaagse Filosofen. Heidegger Augenblick. Geeft nieuwe handelingsmogelijkheden. Wat zijn dat? Mensen apen normaliter na en herhalen. Creativiteit is problematisch.
Wezen van handelen is volbrengen van het Zijn.
Heidegger verbonden aan mystieke traditie. Meister Eckhart volbrengen van het Zijn. Homo Faber, westerse mens. Schepper. Je zou je in plaats van op de producten ook op het produceren kunnen richten. Alleen de hand die uitgumt, kan ware dingen schrijven.

Terug naar Cruyff het gaat niet om doelpunten maar om het spelplezier.

Iteratieve versus creatief
Angstbereidheid bij Heidegger. Kans benutten. Wel angst maar toch bereid tot springen in het diepe. Relatie met leven lang leren. Kansen benutten kan door over de drempel te gaan en over de huivering heen te zetten. Denken ik heb niets te verliezen.

Om 13.00 uur was er een lezing van Marie-Jose Enders. Haar lezing ging over:

Dier ondersteunde interventies en benutten van kansen door/voor kwetsbare mensen

Zij gaf uitleg over Animal assistent intervention. Te denken valt hierbij aan zaken als koeien knuffelen etc. Er zijn meer dan 1000 zorgaanbieders, zorgboerderijen. Ook hulphonden vallen onder dit gebied. Er zijn veel formele therapeuten maar ook ongekwalificeerde.

Marie-Jose Enders pleit voor:

 • therapie door echte professionals
 • Animal assistent education
 • Animal assistent activity, informele interacties
 • Animal assistent coaching met paarden.

Waarom kunnen dieren nuttig zijn voor therapie? Hechtingsproblemen. Leveren van positieve ervaringen. Dieren oordelen niet. Zij bieden gelegenheid om verantwoordelijkheid te dragen. Er zijn diverse theorieën inzake de relatie mens-dier, onder andere de  hechtingstheorie, biophilia theorie. Chemisch lichamelijke reacties.
Het onderzoek gaat over overeenkomsten mens dier. Honden kunnen bijv. emoties lezen. Mensen herkennen emoties bij dieren. Onderzoek effecten. Psychologische gezondheid. Maatschappelijke en sociale inbedding.
Robot assistent intervention kunnen dienen als een vervanging van of aanvulling op dieren, soms in de vorm van robots met dierenuiterlijk. Verder zijn er interventies met paarden, buddy honden voor passie.

Wat is nodig om dieren in te zetten?

Deskundigheid, opgeleide dieren, kwaliteitsborging voor aai. Maatwerk leveren. Inbouwen in behandelplan.

Wat is de formele definitie van Animal Assisted intervention (AAI)?

Een interventie met ondersteuning van dieren is een doelgericht en gestructureerde interventie waarbij dieren bewust worden ingezet als ondersteuning op het gebied van gezondheid, onderwijs en persoonlijke dienstverlening met als doel een positief therapeutisch effect op mensen te bewerkstelligen.

Onderzoek OU op verschillende terreinen (zie de foto’s).

Om 14.00 uur verplaatste de groep zich naar Theater Heerlen voor de eigenlijke Diesviering.

Deze begon stipt om 15.00 uur met het betreden van alle hoogleraren en (ere)gasten van de grote theaterzaal.

Diesviering

Na de opening door prof. dr. Theo J. Bastiaens, rector magnificus Open Universiteit, gaf drs. Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de diesrede over grensoverschrijdende samenwerking.
Tijdens de academische plechtigheid overhandigde de Open Universiteit twee eredoctoraten: aan schrijfster Carolijn Visser en aan milieueconoom prof. dr. Jeroen van den Bergh. De erepromotoren waren respectievelijk prof. dr. Gemma Blok, hoogleraar Moderne geschiedenis, en prof. dr. Dave Huitema, hoogleraar Milieubeleid.
Ook is de OU Wetenschapsprijs 2019 uitgereikt aan de onderzoeker van de Open Universiteit die zich onderscheidt door uitzonderlijke onderzoekprestaties: prof. dr. Marjolein Caniëls, hoogleraar Organisational learning in the knowledge society (ou.nl).

Deze dag werd om 19.00 uur afgesloten met het alumnidiner. Het was het moment om te netwerken met elkaar. Van deze gelegenheid is ruim gebruik gemaakt.

 

Vrijdag 27 september

Het thema van de ochtendlezing was. Duurzame relaties in het Onderwijs. Door Ingrid Snijders. Zij is een alumna van de Open universiteit. Ze studeerde Managementwetenschappen OU en is:

 • Docent/Onderzoeker
 • HZ University of Applied Sciences
 • PhD kandidaat
 • Roosevelt Center for Excellence in Education (UU)
 • NWO Promotiebeurs voor leraren 2015

Artikelen:

 • Snijders et al., 2018, Relationship Quality Time, Higher Education Research and Development
 • Snijders et al., 2019, Alumni Loyalty Drivers, Social Psychology of Education.

Paper Presentaties: EARLI 2017, BISTOPS 2018, AERA 2017, 2018, ORD 2018, SDT 2019.

 

Tijdens haar lezing ging zij in op:

Docent/student relatie.

Veranderende houding student ten opzichte van de docent.

Het vertrouwen van studenten in de docenten. Zij heeft ook onderzoek gedaan naar de Student/Alumni Loyaliteit (zie power point presentatie).

Haar promotieonderzoek is halverwege. Wie van de alumnileden aan dit onderzoek zou willen meewerken wordt via de website de gelegenheid geboden om via een linkje (anoniem) de vijf vragen in te vullen.

De power point presentatie is ook na te lezen op deze website.

Na een korte koffie/theepauze hebben wij het ochtendprogramma afgesloten met een paneldiscussie over veilige stad en onderwijs.

 

De veilige stad

Op 12 oktober houdt cultuur wetenschappen een studiedag met lezingen en workshops over de veilige stad. Ter aansluiting op het thema van deze dag hebben wij een paneldiscussie gevoerd over de veilige stad in het algemeen en in het onderwijs in het bijzonder.
Het panel bestond, naast Ingrid Snijders, uit Rob van het Hof en Jos Verkroost van de AVOU

Uitkomst paneldiscussie

Na een discussie kon de conclusie worden getrokken dat nu in veel steden wel camera’s hangen, maar dat dit zeker geen extra waarborg geeft voor veiligheid. Jongeren gaan in deze tijd van internet juist voor het oog van de camera met elkaar op de vuist. Zij maken van de gevechten filmpjes voor publicatie. Ook worden voor de kick mensen mishandeld.

Veiligheid in het onderwijs

Voor het onderwijs is een veilige leeromgeving essentieel. Daarom is wettelijk geregeld dat scholen daar maatregelen voor moeten nemen. De inspectie houdt onder meer toezicht op de naleving daarvan.

Uitkomst discussie

Als scholen open en transparant zijn worden zij vaak afgerekend door publiek en andere scholen. Voor het uitdiepen van dit laatste onderdeel ontbrak helaas de tijd.

 

Na de lunch werd het Thermenmuseum bezocht.

Het museum is een Romeins archeologisch museum. Het vertelt het verhaal van Romeins Heerlen en Romeins Zuid-Limburg. De gevarieerde collectie bestaat uit Romeinse voorwerpen uit en rondom Coriovallum: de Romeinse stad die onder Heerlen ligt. Ontdekt in 1937. De opgravingen zijn na de Tweede Wereldoorlog begonnen. Het Romeins badhuis is het best bewaarde Romeinse (publieke) badgebouw in Nederland. Dit badhuis met 500 meter Romeins muurwerk en 2500 m2 vloeroppervlakte is zeer goed bewaard gebleven. Het is de moeite waard om hier een bezoek aan te brengen.

Bij Beerkompanie hebben we onder het genot van een drankje en een bitterbal afscheid genomen van twee intensieve dagen.

Namens de AVOU,

Het bestuur.

Geef een reactie

Back To Top