skip to Main Content
Enquete Over Verbondenheid Alumni Aan De OU

Enquete over verbondenheid alumni aan de OU

Op 27 september hield Ingrid Snijders een lezing voor onze leden, tijdens de viering van de Dies Natalis van de Open Universiteit te Heerlen. Ingrid, zelf afgestudeerd aan de OU, ging in op ideeën hoe je de band met (oud)-studenten kunt bewerkstelligen en uitbouwen, en hoe de kwaliteit van de relatie tussen student en opleiding een positieve voorspeller kan zijn van studie- en studentbetrokkenheid.

De lezing is was gebaseerd op vijf studies als onderdelen van haar promotieonderzoek ‘Duurzame relaties in het Onderwijs’. Op onze website is de presentatie die zij daarvoor gebruikte terug te vinden. Deze presentatie eindigde met een vraag: ‘Waarom blijft u verbonden aan de Open Universiteit via de alumnivereniging?’.

We zouden het op prijs stellen als u hierop wilt reageren door een korte vragenlijst in te vullen. Het kost u slechts enkele minuten. Met uw reactie hopen we een beter beeld te krijgen van de beweegredenen van OU-alumni om lid te worden van de vereniging en deel te nemen aan alumni-evenementen.
Klik hier voor de vragenlijst. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Geef een reactie

Back To Top