skip to Main Content
Van De Voorzitter (juni 2019)

Van de voorzitter (juni 2019)

Over ruim drie maanden is het zover: een gezamenlijke activiteit rondom de Diesviering van de Open Universiteit in Heerlen. Ik ben trots om te kunnen melden dat de samenwerking tussen de vereniging en het bestuur van de Open Universiteit al snel haar vruchten afwerpt. We zijn gezamenlijk als OU en AVOU aan de slag gegaan om een mooi tweedaags programma samen te stellen rondom de Dies van 26 september 2019 met lezingen, presentaties en een rondleiding door Limburgs cultureel erfgoed. Om het voor iedereen erg aantrekkelijk te maken om naar het uiterste zuiden af te reizen, hebben we er een tweedaagse van gemaakt met een optie om te overnachten. Meer hierover leest u in de nieuwsbrief (juni 2019) en op de website.

Dan nog even wat bestuurlijke zaken. Komend verenigingsjaar 2019-2020 komt er een aantal bestuurszetels vacant waarvoor we nu al kandidaten zouden willen oproepen. Maarten van Hooij, onze secretaris en webmaster, heeft wegens privĂ©omstandigheden moeten besluiten zijn taken – al dan niet tijdelijk – neer te leggen. Eind 2019 zal Maarten besluiten of hij aan kan/wil blijven. Aletta Speur neemt zijn taak als secretaris voorlopig tot eind van het jaar over. Anticiperend op een noodzakelijke vervanging/uitbreiding willen we deze vacature meteen openstellen. Het dagelijks beheer van de website is in handen gegeven van Paul Schmitz, onze administrateur.
Daarnaast zal Koert Gerbens, onze penningmeester, eind van dit verenigingsjaar aftreden en zich niet herkiesbaar stellen. We zoeken dus ook een nieuwe penningmeester, met de nodige kennis en ervaring op financieel-administratief gebied.
Ook ikzelf ben als voorzitter aftredend, maar omdat het hele dagelijks bestuur op zou stappen, indien ik mezelf niet herkiesbaar stel, wil ik vooralsnog nog even mijn energie aan de vereniging geven.
Inmiddels heeft het bestuur Jos Verkroost (kennisportefeuille) verkozen tot vicevoorzitter om zich warm te lopen binnen het dagelijks bestuur.
Tot slot vragen we nog (steeds) een bestuurslid voor de portefeuille communicatie, websitebeheer en marketing. Invulling van deze plek binnen het bestuur is noodzakelijk om de uitbouw van de toekomstplannen mede vorm te geven en de vereniging te doen groeien.
Voor alle vacatures geldt dat degene die zich aanmeldt al meteen mee kan lopen als aspirant-bestuurslid (zonder formeel stemrecht), tot de volgende ledenvergadering. Ik hoop echt op heel veel enthousiaste reacties aan ons secretariaat. Inlichtingen en aanmelding via het contactformulier op de website. Als u daarbij uw naam en telefoonnummer achterlaat, zult u zo snel mogelijk worden teruggebeld.

Ik wens iedereen alvast een hele mooie zomer!

Rob van het Hof,
Voorzitter

Geef een reactie

Back To Top