skip to Main Content
Wilt U Weten Wat Uw Risico Op Een Burn-out Is?

Wilt u weten wat uw risico op een burn-out is?

Als OU-alumnus wil ik u vragen om deel te nemen aan mijn promotieonderzoek naar of en wat werknemers zelf kunnen bijdragen aan het voorkomen van een burn-out. Indien u aan het vragenlijstonderzoek meewerkt, ontvangt u uw persoonlijk burn-out risicoprofiel, dat is gebaseerd op een recent wetenschappelijk ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument.

Het aantal werknemers dat te maken krijgt met een burn-out neemt de laatste jaren toe. De vraag is dan ook hoe een burn-out voorkomen kan worden. Stress kan veroorzaakt worden door zaken rond het werk (bijvoorbeeld een hoge werkdruk), of door persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld door mantelzorg). Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat werkgevers een belangrijke rol spelen in het voorkomen van een burn-out, maar dat werknemers ook zelf acties ondernemen om een burn-out te voorkomen. Het huidige onderzoek betreft een online-survey waarin u tweemaal wordt gevraagd om dezelfde vragenlijst in te vullen. Als u dit beide keren doet, krijgt u indien gewenst na afloop van het onderzoek uw persoonlijke burn-out risicoprofiel per mail toegestuurd.

Voor deze studie is een meetinstrument ontwikkeld om te kunnen meten hoe vaak medewerkers proactief acties ondernemen en wat het effect daarvan is. De onderzoeksbevindingen kunnen handvatten bieden om werknemers te ondersteunen bij de preventie van burn-out. Daarnaast worden de bevindingen aangeboden voor publicatie in wetenschappelijke tijdschriften en gepresenteerd op congressen.

Als u op onderstaande link naar de vragenlijst klikt, krijgt u eerst meer informatie over het onderzoek en wordt uw uitdrukkelijke toestemming voor deelname gevraagd, daarna start u met beantwoorden van de vragen.

Link:    https://lab.ou.nl/ls/index.php/164543?lang=nl

Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer op prijs gesteld. U levert hiermee een belangrijke bijdrage aan de wetenschappelijke kennis over burn-out en het voorkomen daarvan en daarnaast geeft het mogelijk inzicht in uw eigen burn-out risicoprofiel.

Mijn gehele promotietraject bestaat uit vier studies, waarvan dit de tweede is. Het eerste onderzoek betrof een exploratieve kwalitatieve interviewstudie om inzicht te krijgen in of en wat werknemers zelf aangeven te doen ter preventie van burn-out. Deze inzichten zijn gebruikt voor het ontwikkelen van een meetinstrument dat we door middel van onderhavige studie willen valideren. Dit instrument zullen we in studie 3 en 4 gebruiken om de effectiviteit en antecedenten van proactief gedrag van medewerkers ter preventie van burn-out te onderzoeken.

Hartelijk dank,

Madelon Otto

Geef een reactie

Back To Top