skip to Main Content
Van De Voorzitter

Van de voorzitter

Inmiddels ligt het einde van een hete, droge en bewogen zomer weer een tijd achter ons. Als bestuur hebben we ons eind november een weekend in Nijmegen terug getrokken om de toekomst van de vereniging en de plannen voor 2019 te bespreken. Ik kijk daar met tevredenheid op terug.

We hebben weer een mooi programma in petto, waarbij we onze inmiddels bekende goed bezochte activiteiten willen afwisselen met andersoortige bijeenkomsten waarbij alle studierichtingen aan bod zullen komen. We denken dan aan ondermeer een debatbijeenkomst en een symposium te organiseren samen met de OU. Ook willen we meer de samenwerking zoeken met faculteits- en studieverenigingen om tot een breder aanbod te komen.

Voor onze algemene ledenvergadering hebben we op zaterdag 13 april 2019, het Fort bij Vechten in Bunnik vastgelegd. Een mooie locatie waarbij we weer voor een aansprekende inleider willen zorgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit weer een interessante en drukbezochte dag zal worden. In de eerste nieuwsbrief van 2019 kunt u daar meer over lezen.

Tot slot valt nog te melden dat we wat betreft de website en ledenadministratie de laatste stap hebben genomen om volledig AVG-proof te zijn. Met ons administratiekantoor Organisatie Adviesbureau Schmitz is een verwerkersovereenkomst gesloten waarmee we voldoen aan alle wettelijke verplichtingen. In verband met de AVG voelen we ons helaas wel genoodzaakt om de uitgifte van de digitale alumnigids stop te zetten. We zoeken nu naar andere oplossingen om onze leden met elkaar in verbinding te brengen via het interactief maken van de website.

Er is weer genoeg te beleven bij de AVOU komend jaar! Ik hoop dan ook van harte u bij onze activiteiten te ontmoeten! Ik wens u een heel goed 2019!

Rob van het Hof,
Voorzitter AVOU

Geef een reactie

Back To Top