skip to Main Content
Van De Voorzitter

Van de voorzitter

Onze algemene ledenvergadering ligt al weer een maand achter ons. Een heel geslaagde dag, zowel wat betreft het besloten gedeelte voor leden als ook het gedeelte in de Prinsenhof en de Nieuwe Kerk.
Het verslag staat op de website.

We mochten veel enthousiasme ontvangen voor onze plannen waarmee we de AVOU voor de komende jaren willen uitbouwen. Jos Verkroost, ons kersvers bestuurslid belast met de kennisportefeuille, gaf een heldere presentatie over wat ons qua kennisbeleid te wachten staan. Uitdagingen genoeg!

Ook de over een paar dagen ingaande AVG met strenge, maar heldere privacyregels heeft onze aandacht. We hebben samen met ons administratiekantoor een protocol opgesteld en we zullen u binnenkort benaderen om de gegevens die we hebben vastgelegd ten behoeve van de ledenadministratie, opnieuw te bevestigen. Zo zijn we ook als vereniging AVG-proof.

Daarnaast zijn we als bestuur ook nog ‘gewoon’ bezig met het organiseren van goed bezochte evenementen. Kijk vooral naar de agenda voor de komende maanden en geef u op! Voor de bescheiden bijdragen aan de activiteiten hoeft u het niet te laten… en mocht u zelf nog een goed idee voor een activiteit hebben, neem dan contact met ons op. Want we zijn er per slot van rekening voor u!

Ik wens u alvast een hele mooie zomer!

Rob van het Hof
Voorzitter AVOU

Geef een reactie

Back To Top